Deloitte Logo PNG

Deloitte Logo PNG – Deloitte Touche Tohmatsu Limited, thường được gọi là Deloitte, là một mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia được thành lập ở Anh. Deloitte là một trong những tổ chức “Big Four” kế toán và mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và số lượng chuyên gia.

1. Deloitte Logo PNG (1993 – Now)

Deloitte Logo PNG (1993 – Now) 1
Deloitte Logo PNG (1993 – Now)
Deloitte Logo PNG (1993 – Now) 2
Deloitte Logo PNG (1993 – Now)

2. Deloitte Logo PNG (1989 – 1993)

Deloitte Logo PNG (1989 – 1993)
Deloitte Logo PNG (1989 – 1993)

3. Deloitte Logo PNG (1972 – 1989)

Deloitte Logo PNG (1972 – 1989)
Deloitte Logo PNG (1972 – 1989)

4. Deloitte Logo PNG (1960 – 1989)

Deloitte Logo PNG (1960 – 1989)
Deloitte Logo PNG (1960 – 1989)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)