Datsun Logo PNG

Datsun Logo PNG – Thương hiệu Datsun đã ngừng hoạt động và xuất hiện trở lại hai lần. Lịch sử của nó bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 khi hai công ty Nhật Bản sáp nhập thành một cấu trúc lớn để sản xuất những chiếc xe sang trọng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không kéo dài lâu, thương hiệu đã ngừng hoạt động vào năm 1986 và bị lãng quên trong 27 năm tiếp theo. Công ty hoạt động trở lại vào năm 2013.

1. Datsun Logo PNG (2013 – 2020)

Datsun Logo PNG (2013 – 2020) 1
Datsun Logo PNG (2013 – 2020)
Datsun Logo PNG (2013 – 2020) 2
Datsun Logo PNG (2013 – 2020)

2. Datsun Logo PNG (1976 – 1986)

Datsun Logo PNG (1976 – 1986)
Datsun Logo PNG (1976 – 1986)

3. Datsun Logo PNG (1972 – 1976)

Datsun Logo PNG (1972 – 1976)
Datsun Logo PNG (1972 – 1976)

4. Datsun Logo PNG (1970 – 1972)

Datsun Logo PNG (1970 – 1972)
Datsun Logo PNG (1970 – 1972)

5. Datsun Logo PNG (1965 – 1970)

Datsun Logo PNG (1965 – 1970)
Datsun Logo PNG (1965 – 1970)

6. Datsun Logo PNG (1963 – 1965)

Datsun Logo PNG (1963 – 1965)
Datsun Logo PNG (1963 – 1965)

7. Datsun Logo PNG (1951 – 1963)

Datsun Logo PNG (1951 – 1963)
Datsun Logo PNG (1951 – 1963)

8. Datsun Logo PNG (1935 – 1951)

Datsun Logo PNG (1935 – 1951)
Datsun Logo PNG (1935 – 1951)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing