Danone Logo PNG

Danone Logo PNG – Danone S.A. là một tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Paris và được thành lập tại Barcelona, Tây Ban Nha. Một số sản phẩm của công ty mang thương hiệu Dannon tại Hoa Kỳ.

1. Danone Logo PNG (2017 – Now)

Danone Logo PNG (2017 – Now) 1
Danone Logo PNG (2017 – Now)
Danone Logo PNG (2017 – Now) 2
Danone Logo PNG (2017 – Now)

2. Danone Logo PNG (2005 – 2017)

Danone Logo PNG (2005 – 2017)
Danone Logo PNG (2005 – 2017)

3. Danone Logo PNG (1993 – 2005)

Danone Logo PNG (1993 – 2005)
Danone Logo PNG (1993 – 2005)

4. Danone Logo PNG (1972 – 1993)

Danone Logo PNG (1972 – 1993)
Danone Logo PNG (1972 – 1993)

5. Danone Logo PNG (1968 – 1972) 

Danone Logo PNG (1968 – 1972)
Danone Logo PNG (1968 – 1972)

Brade Mar

5/5 - (5 bình chọn)

Cong-viec-Marketing