Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken)

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan, Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý, Càng Đông Càng Vui, Combo Đồng Giá 59k, Cơm Ngon Giá Chỉ 59k, Chicken Boxes, Các Món Gà Rán, Burger, Bánh Cuộn.

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken)
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken)

1. Giới thiệu về Church’s Chicken (Texas Chicken)

 • Công ty: Cajun Operating Company
 • Thành lập: 1952
 • Trụ sở: Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
 • Ngành công nghiệp: Nhà hàng
 • Công ty mẹ: Friedman Fleischer & Lowe
 • Websitehttp://www.churchs.com/
 • Tìm hiểu thêm các công ty và thương hiệu khác tại đâyNetwork | Brade Mar

 

Church’s Chicken là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ chuyên về gà rán và có trụ sở tại Atlanta, Georgia. Chuỗi được thành lập với tên ban đầu là Church’s Fried Chicken To-Go bởi George W. Church Sr. vào năm 1952, tại San Antonio, Texas.

Church’s Chicken bán hàng dưới thương hiệu khác là Texas Chicken hoặc Church’s Texas Chicken với các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ. Chuỗi hiện thuộc sở hữu của Friedman Fleischer & Lowe.

Tính đến năm 2017, Church’s Chicken có hơn 1,700 cửa hàng tại 26 quốc gia.

Xem chi tiết: Chiến lược Marketing của Texas Chicken

Church's Chicken bán hàng dưới thương hiệu khác là Texas Chicken
Church’s Chicken bán hàng dưới thương hiệu khác là Texas Chicken

2. Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken)

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan, Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý, Càng Đông Càng Vui, Combo Đồng Giá 59k, Cơm Ngon Giá Chỉ 59k, Chicken Boxes, Các Món Gà Rán, Burger, Bánh Cuộn.

2.1 Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan.

 • Combo A: 2 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay); 1 Nước ngọt; 2 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo B: 1 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 2 Miếng gà giòn không xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Nước ngọt, 2 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo C: 1 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 2 Khuỷu cánh gà cay, 1 Nước ngọt, 2 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo D: 1 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Bánh cuộn gà giòn không xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Nước ngọt,  2 Tương ớt + 1 Tương cà.
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Gà Giòn Tươi – Cười Giòn Tan

2.2 Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý.

 • Combo vui vẻ A: 2 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Burger tôm (lựa chọn vị cay/ không cay), 2 Nước ngọt, 2 Tương ớt + 2 Tương cà.
 • Combo vui vẻ B: 2 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 khoai tây chiên sốt phô mai, 2 Nước ngọt, 2 Tương ớt + 2 Tương cà.
 • Combo vui vẻ C: 2 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 2 Miếng gà giòn không xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 2 Bánh quy bơ mật ong, 2 Nước ngọt, 2 Tương ớt + 2 Tương cà.
 • Combo vui vẻ D: 3 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Burger gà cổ điển, 1 Khoai tây chiên vừa, 2 Nước ngọt, 3 Tương ớt + 2 Tương cà
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Trọn Vị Ngon – Vui Hết Ý

2.3 Càng Đông Càng Vui

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Càng Đông Càng Vui.

 • Combo nhóm A: 5 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Bánh cuộn Zesty Crunch (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Bắp cải trộn vừa, 1 Khoai tây nghiền vừa, 3 Nước ngọt, 5 Tương ớt + 2 Tương cà.
 • Combo nhóm B: 7 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Burger gà cổ điển, 1 Bánh cuộn gà giòn không xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Bắp cải trộn vừa, 1 Khoai tây nghiền vừa, 4 Nước ngọt, 7 Tương ớt + 3 Tương cà..
 • Combo nhóm C: 9 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Burger tôm (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Burger Zesty Crunch (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Bánh cuộn gà giòn không xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Khoai tây nghiền vừa, 1 Bắp cải trộn vừa,  5 Nước ngọt, 9 Tương ớt + 4 Tương cà
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Càng Đông Càng Vui
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Càng Đông Càng Vui

2.4 Combo Đồng Giá 59k

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Combo Đồng Giá 59k.

 • Combo tiết kiệm A: 1 Miếng gà rán có xương ( lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Khoai tây nghiền tiêu chuẩn, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo tiết kiệm B: 1 Bánh cuộn gà giòn không xương ( lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Khoai tây nghiền tiêu chuẩn, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo tiết kiệm C: 1 Burger gà cổ điển, 1 Khoai tây nghiền tiêu chuẩn, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt + 1 Tương cà.
 • Combo tiết kiệm D: 2 Miếng gà giòn không xương ( lựa chọn vị cay/ không cay), 1 Khoai tây nghiền tiêu chuẩn, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt + 1 Tương cà.
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Combo Đồng Giá 59k
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Combo Đồng Giá 59k

2.5 Cơm Ngon Giá Chỉ 59k

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Cơm Ngon Giá Chỉ 59k.

 • Combo Cơm Khuỷu Cánh Gà: 2 Khuỷu cánh gà sốt chua ngọt, 1 Cơm trắng+ bắp cải trộn, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt.
 • Combo Cơm Gà Giòn Không Xương: 2 Khuỷu cánh gà sốt chua ngọt, 1 Cơm trắng+ bắp cải trộn,  1 Nước ngọt, 1 Tương ớt
 • Combo Cơm Khuỷu Cánh Gà & Gà Giòn Không Xương: 1 Miếng gà giòn không xương, 1 Khuỷu cánh gà sốt chua ngọt, 1 Cơm trắng+ salad, 1 Nước ngọt, 1 Tương ớt.
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Cơm Ngon Giá Chỉ 59k
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Cơm Ngon Giá Chỉ 59k

2.6 Chicken Boxes

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Chicken Boxes.

 • Chicken Box – 5 Miếng Gà Rán: 5 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 5 Tương ớt + 2 Tương cà
 • Chicken Box – 9 Miếng Gà Rán: 9 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 9 Tương ớt + 4 Tương cà
 • Chicken Box – 12 Miếng Gà Rán: 12 Miếng gà rán có xương (lựa chọn vị cay/ không cay), 12 Tương ớt + 5 Tương cà
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Chicken Boxes
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Chicken Boxes

2.7 Các Món Gà Rán

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Các Món Gà Rán.

 • Gà Rán Có Xương
 • Gà Giòn Không Xương
 • Khuỷu Cánh Gà Cay
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Các Món Gà Rán
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Các Món Gà Rán

2.8 Burger

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Burger.

 • Burger Mexicana
 • Burger Tex Supreme
 • Burger Tôm
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Burger
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Burger

2.9 Bánh Cuộn

Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Bánh Cuộn.

 • Bánh cuộn Mexicana
 • Bánh cuộn Tex
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Bánh Cuộn
Danh mục sản phẩm của Church’s Chicken (Texas Chicken) bao gồm Bánh Cuộn

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing