Dairy Queen Logo PNG

Dairy Queen Logo PNG – Dairy Queen (DQ) là một chuỗi các nhà hàng kem và thức ăn nhanh của Mỹ thuộc sở hữu của International Dairy Queen, Inc. (một công ty con của Berkshire Hathaway), cũng sở hữu Orange Julius.

1. Dairy Queen Logo PNG (2007 – Now)

Dairy Queen Logo PNG (2007 – Now) 1
Dairy Queen Logo PNG (2007 – Now)
Dairy Queen Logo PNG (2007 – Now) 2
Dairy Queen Logo PNG (2007 – Now)

2. Dairy Queen Logo PNG (2001 – 2007)

Dairy Queen Logo PNG (2001 – 2007)
Dairy Queen Logo PNG (2001 – 2007)

3. Dairy Queen Logo PNG (1960 – 2007)

Dairy Queen Logo PNG (1960 – 2007)
Dairy Queen Logo PNG (1960 – 2007)

4. Dairy Queen Logo PNG (1940 – 1960)

Dairy Queen Logo PNG (1940 – 1960)
Dairy Queen Logo PNG (1940 – 1960)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing