Daihatsu Logo PNG

Daihatsu Logo PNG – Daihatsu của Nhật Bản trước đây là công ty ô tô Hatsudoki Seizo Co. Daihatsu xuất hiện vào năm 1951 sau khi đổi thương hiệu toàn cầu. Trước đây, nó là công ty độc lập, nhưng hiện tại 100% cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn Toyota.

1. Daihatsu Logo PNG (1998 – Now)

Daihatsu Logo PNG 1
Daihatsu Logo PNG (1998 – Now)
Daihatsu Logo PNG 2
Daihatsu Logo PNG (1998 – Now)
Daihatsu Logo PNG 3
Daihatsu Logo PNG (1998 – Now)
Daihatsu Logo PNG 4
Daihatsu Logo PNG (1998 – Now)

2. Daihatsu Logo PNG (1974 – 1998)

Daihatsu Logo PNG (1974 – 1998)
Daihatsu Logo PNG (1974 – 1998)

3. Daihatsu Logo PNG (1957 – 1974)

Daihatsu Logo PNG (1957 – 1974)
Daihatsu Logo PNG (1957 – 1974)

4. Daihatsu Logo PNG (1951 – 1957)

Daihatsu Logo PNG (1951 – 1957)
Daihatsu Logo PNG (1951 – 1957)

Brade Mar

4.8/5 - (6 bình chọn)

Cong-viec-Marketing