Daewoo Logo PNG

Daewoo Logo PNG – Daewoo là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc gia. Tập đoàn Daewoo bao gồm khoảng hai mươi bộ phận mang cùng tên. Công ty mẹ thành lập vào năm 1967. Người sáng lập là Kim Woo Choong, con trai của người đứng đầu chính quyền tỉnh Daegu. Năm 1999, gã khổng lồ công nghiệp đã bị tuyên bố phá sản với khoản nợ 50 tỷ đô la, mặc dù vào năm 1997, nó được coi là thành công nhất và lớn thứ hai ở Hàn Quốc. Các chính sách sai lầm của chính phủ đã góp phần vào sự hủy diệt của nó.

1. Daewoo Logo PNG (2002 – 2016)

Daewoo Logo PNG (2002 – 2016) 1
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016)
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016) 2
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016)
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016) 3
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016)
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016) 4
Daewoo Logo PNG (2002 – 2016)

2. Daewoo Logo PNG (1994 – 2002)

Daewoo Logo PNG (1994 – 2002)
Daewoo Logo PNG (1994 – 2002)

3. Daewoo Logo PNG (1978 – 1994)

Daewoo Logo PNG (1978 – 1994)
Daewoo Logo PNG (1978 – 1994)

4. Daewoo Logo PNG (1974 – 1978)

Daewoo Logo PNG (1974 – 1978)
Daewoo Logo PNG (1974 – 1978)

5. Daewoo Logo PNG (1967 – 1974)

Daewoo Logo PNG (1967 – 1974)
Daewoo Logo PNG (1967 – 1974)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing