Dacia Logo PNG

Dacia Logo PNG – Dacia là thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Romania, có tầm quan trọng lớn đối với đất nước, vì đóng góp của nó cho nền kinh tế quốc gia là rất đáng kể. Đây là nhà xuất khẩu lớn nhất và là một trong những công ty ấn tượng nhất tại thị trường nội địa. Công ty được thành lập vào năm 1966 và sau 33 năm được chuyển sang quyền sở hữu của Groupe Renault. Kể từ đầu năm 2021, thương hiệu đã tái cấu trúc vào nhóm kinh doanh Renault Dacia-Lada.

1. Dacia Logo PNG (2021 – Now)

Dacia Logo PNG 1
Dacia Logo PNG (2021 – Now)
Dacia Logo PNG 2
Dacia Logo PNG (2021 – Now)
Dacia Logo PNG 3
Dacia Logo PNG (2021 – Now)

2. Dacia Logo PNG (2015 – 2021)

Dacia Logo PNG (2015 – 2021)
Dacia Logo PNG (2015 – 2021)

3. Dacia Logo PNG (2008 – 2015)

Dacia Logo PNG (2008 – 2015)
Dacia Logo PNG (2008 – 2015)

4. Dacia Logo PNG (2003 – 2008)

Dacia Logo PNG (2003 – 2008)
Dacia Logo PNG (2003 – 2008)

5. Dacia Logo PNG (1997 – 2003)

Dacia Logo PNG (1997 – 2003)
Dacia Logo PNG (1997 – 2003)

6. Dacia Logo PNG (1990 – 1997)

Dacia Logo PNG (1990 – 1997)
Dacia Logo PNG (1990 – 1997)

7. Dacia Logo PNG (1978 – 1990)

Dacia Logo PNG (1978 – 1990)
Dacia Logo PNG (1978 – 1990)

8. Dacia Logo PNG (1966 – 1978)

Dacia Logo PNG (1966 – 1978)
Dacia Logo PNG (1966 – 1978)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing