Credit Agricole Logo PNG

Credit Agricole Logo PNG – Crédit Agricole SA là tập đoàn ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, lớn thứ hai tại châu Âu và lớn thứ 8 thế giới theo tiêu chí vốn bậc 1, theo tạp chí The Banker magazine. Tập đoàn này cũng là một phần của chỉ số thị trường chứng khoán CAC 40.

1. Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now)

Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now) 1
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now)
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now) 2
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now)
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now) 3
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now)
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now) 4
Credit Agricole Logo PNG (1987 – Now)

2. Credit Agricole Logo PNG (1971 – 1987)

Credit Agricole Logo PNG (1971 – 1987)
Credit Agricole Logo PNG (1971 – 1987)

3. Credit Agricole Logo PNG (1959 – 1971)

Credit Agricole Logo PNG (1959 – 1971)
Credit Agricole Logo PNG (1959 – 1971)

4. Credit Agricole Logo PNG (1948 – 1959)

Credit Agricole Logo PNG (1948 – 1959)
Credit Agricole Logo PNG (1948 – 1959)

5. Credit Agricole Logo PNG (1930 – 1948)

Credit Agricole Logo PNG (1930 – 1948)
Credit Agricole Logo PNG (1930 – 1948)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)