Corvette Logo PNG

Corvette Logo PNG – Xe thể thao Corvette được bán trên thị trường dưới thương hiệu Chevrolet ở St. Louis, Flint và Bowling Green. Tất cả các nhà máy và quyền đối với các yếu tố nhận dạng thương hiệu và hình ảnh thuộc về tập đoàn mẹ General Motors. Công ty mẹ bắt đầu sản xuất xe thể thao vào năm 1953. Kể từ đó, tám thế hệ Corvette đã được tạo ra, và nhà sản xuất không có kế hoạch dừng lại ở đó.

1. Corvette Logo PNG (2019 – Now)

Corvette Logo PNG 1
Corvette Logo PNG (2019 – Now)
Corvette Logo PNG 2
Corvette Logo PNG (2019 – Now)
Corvette Logo PNG 3
Corvette Logo PNG (2019 – Now)
Corvette Logo PNG 4
Corvette Logo PNG (2019 – Now)

2. Corvette Logo PNG (2014 – 2019)

Corvette Logo PNG (2014 – 2019)
Corvette Logo PNG (2014 – 2019)

3. Corvette Logo PNG (2005 – 2014)

Corvette Logo PNG (2005 – 2014)
Corvette Logo PNG (2005 – 2014)

4. Corvette Logo PNG (1997 – 2005)

Corvette Logo PNG (1997 – 2005)
Corvette Logo PNG (1997 – 2005)

5. Corvette Logo PNG (1982 – 1996)

Corvette Logo PNG (1982 – 1996)
Corvette Logo PNG (1982 – 1996)

6. Corvette Logo PNG (1968 – 1982)

Corvette Logo PNG (1968 – 1982)
Corvette Logo PNG (1968 – 1982)

7. Corvette Logo PNG (1963 – 1967)

Corvette Logo PNG (1963 – 1967)
Corvette Logo PNG (1963 – 1967)

8. Corvette Logo PNG (1955 – 1962)

Corvette Logo PNG (1955 – 1962)
Corvette Logo PNG (1955 – 1962)

9. Corvette Logo PNG (1953 – 1955)

Corvette Logo PNG (1953 – 1955)
Corvette Logo PNG (1953 – 1955)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing