Converse Logo PNG

Converse Logo PNG – Converse là một công ty giày của Mỹ chuyên thiết kế, phân phối và cấp phép giày thể thao, giày trượt ván, may mặc và phụ kiện. Được thành lập vào năm 1908, đây là một công ty con của Nike, Inc. từ năm 2003.

1. Converse Logo PNG (2017 – Now)

Converse Logo PNG 1
Converse Logo PNG (2017 – Now)
Converse Logo PNG 2
Converse Logo PNG (2017 – Now)
Converse Logo PNG 3
Converse Logo PNG (2017 – Now)

2. Converse Logo PNG (2011 – 2017)

Converse Logo PNG (2011 – 2017)
Converse Logo PNG (2011 – 2017)

3. Converse Logo PNG (2007 – 2011)

Converse Logo PNG (2007 – 2011)
Converse Logo PNG (2007 – 2011)

4. Converse Logo PNG (2003 – 2007)

Converse Logo PNG (2003 – 2007)
Converse Logo PNG (2003 – 2007)

5. Converse Logo PNG (1977 – 2003)

Converse Logo PNG (1977 – 2003)
Converse Logo PNG (1977 – 2003)

6. Converse Logo PNG (1963 – 1977)

Converse Logo PNG (1963 – 1977)
Converse Logo PNG (1963 – 1977)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing