Commonwealth Bank Logo PNG

Commonwealth Bank Logo PNG – Commonwealth Bank of Australia, hay CommBank, là một ngân hàng đa quốc gia của Úc với các doanh nghiệp trên khắp New Zealand, Châu Á, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

1. Commonwealth Bank Logo PNG (2020 – Now)

Commonwealth Bank Logo PNG (2020 – Now) 1
Commonwealth Bank Logo PNG (2020 – Now)
Commonwealth Bank Logo PNG (2020 – Now) 2
Commonwealth Bank Logo PNG (2020 – Now)

2. Commonwealth Bank Logo PNG (1991 – 2020)

Commonwealth Bank Logo PNG (1991 – 2020)
Commonwealth Bank Logo PNG (1991 – 2020)

3. Commonwealth Bank Logo PNG (1961 – 1991)

Commonwealth Bank Logo PNG (1961 – 1991)
Commonwealth Bank Logo PNG (1961 – 1991)

4. Commonwealth Bank Logo PNG (1950 – 1961)

Commonwealth Bank Logo PNG (1950 – 1961)
Commonwealth Bank Logo PNG (1950 – 1961)

5. Commonwealth Bank Logo PNG (1911 – 1960)

Commonwealth Bank Logo PNG (1911 – 1960)
Commonwealth Bank Logo PNG (1911 – 1960)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)