Citroen Logo PNG

Citroen Logo PNG – Citroen là một nhà sản xuất ô tô Pháp được thành lập bởi Andre Citroën vào năm 1919. Hiện tại nó là một phần của tập đoàn Stellantis. Công ty cũng sở hữu bộ phận Traction Avant (từ năm 1934), chuyên sản xuất xe chở khách. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Saint-Ouen-sur-Seine (Pháp).

1. Citroen Logo PNG (2016 – Now)

Citroen Logo PNG 1
Citroen Logo PNG (2016 – Now)
Citroen Logo PNG 2
Citroen Logo PNG (2016 – Now)
Citroen Logo PNG 3
Citroen Logo PNG (2016 – Now)
Citroen Logo PNG 4
Citroen Logo PNG (2016 – Now)

2. Citroen Logo PNG (2009 – 2016)

Citroen Logo PNG (2009 – 2016)
Citroen Logo PNG (2009 – 2016)

3. Citroen Logo PNG (1985 – 2009)

Citroen Logo PNG (1985 – 2009)
Citroen Logo PNG (1985 – 2009)

4. Citroen Logo PNG (1966 – 1985)

Citroen Logo PNG (1966 – 1985)
Citroen Logo PNG (1966 – 1985)

5. Citroen Logo PNG (1959 – 1966)

Citroen Logo PNG (1959 – 1966)
Citroen Logo PNG (1959 – 1966)

6. Citroen Logo PNG (1932 – 1935)

Citroen Logo PNG (1932 – 1935)
Citroen Logo PNG (1932 – 1935)

7. Citroen Logo PNG (1922 – 1928)

Citroen Logo PNG (1922 – 1928)
Citroen Logo PNG (1922 – 1928)

8. Citroen Logo PNG (1919 – 1959)

Citroen Logo PNG (1919 – 1959)
Citroen Logo PNG (1919 – 1959)

9. Citroen Logo PNG (1919 – 1921)

Citroen Logo PNG (1919 – 1921)
Citroen Logo PNG (1919 – 1921)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing