Citigroup Logo PNG

Citigroup Logo PNG – Citigroup Inc. hay Citi (viết tắt là Citi) là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại Thành phố New York, là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ; cùng với JPMorgan Chase, Bank of America, và Wells Fargo, nó là một trong Bốn tổ chức ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ.

1. Citigroup Logo PNG (2011 – Now)

Citigroup Logo PNG (2011 – Now)
Citigroup Logo PNG (2011 – Now)

2. Citigroup Logo PNG (2007 – 2011)

Citigroup Logo PNG (2007 – 2011)
Citigroup Logo PNG (2007 – 2011)

3. Citigroup Logo PNG (1999 – 2007)

Citigroup Logo PNG (1999 – 2007)
Citigroup Logo PNG (1999 – 2007)

4. Citigroup Logo PNG (1998 – 1999)

Citigroup Logo PNG (1998 – 1999)
Citigroup Logo PNG (1998 – 1999)

5. Citigroup Logo PNG (1993 – 1998)

Citigroup Logo PNG (1993 – 1998)
Citigroup Logo PNG (1993 – 1998)

6. Citigroup Logo PNG (1980 – 1998)

Citigroup Logo PNG (1980 – 1998)
Citigroup Logo PNG (1980 – 1998)

7. Citigroup Logo PNG (1976 – 1980)

Citigroup Logo PNG (1976 – 1980)
Citigroup Logo PNG (1976 – 1980)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)