Chupa Chups Logo PNG

Chupa Chups Logo PNG – Chupa Chups là một thương hiệu kẹo mút củaTây Ban Nha và các loại bánh kẹo khác được bán tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu được thành lập vào năm 1958 bởi Enric Bernat.

1. Chupa Chups Logo PNG (1990 – Now)

Chupa Chups Logo PNG (1990 – Now) 1
Chupa Chups Logo PNG (1990 – Now)
Chupa Chups Logo PNG (1990 – Now) 2
Chupa Chups Logo PNG (1990 – Now)

2. Chupa Chups Logo PNG (1969 – 1990)

Chupa Chups Logo PNG (1969 – 1990)
Chupa Chups Logo PNG (1969 – 1990)

3. Chupa Chups Logo PNG (1963 – 1969)

Chupa Chups Logo PNG (1963 – 1969)
Chupa Chups Logo PNG (1963 – 1969)

4. Chupa Chups Logo PNG (1961 – 1963)

Chupa Chups Logo PNG (1961 – 1963)
Chupa Chups Logo PNG (1961 – 1963)

5. Chupa Chups Logo PNG (1958 – 1961)

Chupa Chups Logo PNG (1958 – 1961)
Chupa Chups Logo PNG (1958 – 1961)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing