Chrysler Logo PNG

Chrysler Logo PNG – Chrysler là công ty nhỏ nhất trong nhóm Big Three kiểm soát thị trường ô tô Mỹ. Nó được sở hữu 100% bởi Fiat. Thỏa thuận được hoàn thành vào năm 2014; đồng thời, công ty được đổi tên thành Fiat Chrysler Automobiles. Việc thay đổi quyền sở hữu và tên không ảnh hưởng đến các thương hiệu lớn của nhà sản xuất ô tô, bao gồm Jeep, Dodge, RAM và công ty con Chrysler.

1. Chrysler Logo PNG (2010 – Now)

Chrysler Logo PNG 1
Chrysler Logo PNG (2010 – Now)
Chrysler Logo PNG 2
Chrysler Logo PNG (2010 – Now)
Chrysler Logo PNG 3
Chrysler Logo PNG (2010 – Now)

2. Chrysler Logo PNG (1998 – 2010)

Chrysler Logo PNG (1998 – 2010)
Chrysler Logo PNG (1998 – 2010)

3. Chrysler Logo PNG (1995 – 1998)

Chrysler Logo PNG (1995 – 1998)
Chrysler Logo PNG (1995 – 1998)

4. Chrysler Logo PNG (1993 – 2009)

Chrysler Logo PNG (1993 – 2009)
Chrysler Logo PNG (1993 – 2009)

5. Chrysler Logo PNG (1962 – 1993)

Chrysler Logo PNG (1962 – 1993)
Chrysler Logo PNG (1962 – 1993)

6. Chrysler Logo PNG (1955 – 1962)

Chrysler Logo PNG (1955 – 1962)
Chrysler Logo PNG (1955 – 1962)

7. Chrysler Logo PNG (1925 – 1955)

Chrysler Logo PNG (1925 – 1955)
Chrysler Logo PNG (1925 – 1955)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing