Chrome Logo PNG

Chrome Logo PNG – Google Chrome là một trình duyệt Web đa nền tảng được phát triển bởi Google. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2008 cho Microsoft Windows, được xây dựng với các thành phần phần mềm miễn phí từ Apple WebKit và Mozilla Firefox. Sau đó nó được chuyển sang Linux, macOS, iOS và Android.

1. Chrome Logo PNG (2014 – Now)

Chrome Logo PNG (2014 – Now)
Chrome Logo PNG (2014 – Now)

2. Chrome Logo PNG (2011 – 2014)

Chrome Logo PNG (2011 – 2014)
Chrome Logo PNG (2011 – 2014)

3. Chrome Logo PNG (2008 – 2011)

Chrome Logo PNG (2008 – 2011)
Chrome Logo PNG (2008 – 2011)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing