Chili’s Logo PNG

Chili’s Logo PNG – Chili’s Grill & Bar là một chuỗi nhà hàng ăn uống bình dân của Mỹ. Công ty được thành lập bởi Larry Lavine ở Texas vào năm 1975 và hiện đang thuộc sở hữu và điều hành bởi Brinker International.

1. Chili’s Logo PNG (2011 – Now)

Chili’s Logo PNG (2011 – Now) 1
Chili’s Logo PNG (2011 – Now)
Chili’s Logo PNG (2011 – Now) 2
Chili’s Logo PNG (2011 – Now)

2. Chili’s Logo PNG (2002 – 2011)

Chili’s Logo PNG (2002 – 2011)
Chili’s Logo PNG (2002 – 2011)

3. Chili’s Logo PNG (1983 – 2002)

Chili’s Logo PNG (1983 – 2002)
Chili’s Logo PNG (1983 – 2002)

4. Chili’s Logo PNG (1975 – 1983)

Chili’s Logo PNG (1975 – 1983)
Chili’s Logo PNG (1975 – 1983)

5. Chili’s Logo PNG (1975)

Chili’s Logo PNG (1975)
Chili’s Logo PNG (1975)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing