4 giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm và chiến lược Marketing từng giai đoạn

Mỗi sản phẩm sẽ có một chu kỳ sống nhất định. Để chu kỳ sống của sản phẩm được “trọn vẹn”, người làm Marketing ngoài việc hiểu biết rõ về sản phẩm, cần phải áp dụng đúng chiến lược trong từng giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm.

1. Chu kỳ sống của sản phẩm

4 giai đoạn chuẩn trong chu kỳ sống của sản phẩm (Product Life-cycle): 

 • Giới thiệu: Không lợi nhuận, doanh thu ít
 • Phát triển: Thị trường chấp nhận, lợi nhuận tăng nhanh
 • Bão hòa, trưởng thành: Sản phẩm đã được chấp nhận bởi các KH tiềm năng, doanh thu và lợi nhuận ổn định
 • Suy thoái: Doanh thu và lợi nhuận giảm

Các giai đoạn biến thể trong chu kỳ sống của sản phẩm:

 • Phát triển – Suy thoái – Bão hòa
 • Vòng đời – Vòng đời lặp lại
 • Vòng đời hình vỏ sò: Phát triển – Bão hòa – Phát triển – Bão hòa
Chu kỳ sống của sản phẩm
Chu kỳ sống của sản phẩm

2. Đặc điểm chu kỳ sống của sản phẩm

Giai đoạn Giới thiệu Phát triển Bão hòa Suy thoái
Doanh thu Thấp Tăng nhanh Đạt cực đại và giảm Giảm
Chi phí trên mỗi KH Cao Trung bình Thấp Thấp
Lợi nhuận Lấp/ Lỗ Tăng nhanh Cao Giảm
Đối tượng KH Đổi mới Chấp nhận sớm Trung bình Chậm chạp
Số lượng đối thủ cạnh tranh Thấp Tăng Ổn định và bắt đầu giảm Giảm
Mục tiêu Nhận biết về sản phẩm và dùng thử Tăng tối đa thị phần Tăng tối đa lợi nhuận

Giữ thị phần

Giảm chi phí

Thu lợi từ sản phẩm

Chiến lược Giới thiệu sản phẩm cơ bản Giới thiệu các phần mở rộng, biến thể, dịch vụ mới, bảo hành Khác biệt hóa cao Loại bỏ các mẫu kinh doanh không tốt của sản phẩm
Giá Định giá cao Định giá thâm nhập thị trường Định giá cạnh tranh với đối thủ Giảm giá
Phân phối Phân phối chọn lọc Phân phối rộng khắp Phân phối rộng tối đa Chọn lọc, loại bỏ các trung gian không lãi
Quảng cáo Xây dựng nhận thức về sản phẩm mới với nhóm chấp nhận sớm Xây dựng nhận thức và thích thú của cả thị trường Nhận mạnh khác biệt của thương hiệu và các lợi ích Chỉ cần đủ để giữ chân nhóm KH trung thành
Cổ động Tận dụng để khuyến khích dùng thử Cắt giảm do KH co yêu cầu Gia tăng để khuyến khích lựa chọn thương hiệu Cắt giảm
Đặc điểm chu kỳ sống của sản phẩm
Đặc điểm chu kỳ sống của sản phẩm

3. Các chiến lược theo từng giai đoạn

Giai đoạn Giới thiệu:

Xúc tiến
Cao Thấp
Giá Cao Hớt váng nhanh: Thị trường chưa biết về sản phẩm, khả năng mua của KH khi đã biết về sản phẩm cao, ít nhạy cảm giá, doanh nghiệp có khả năng bị cạnh tranh cao Hớt váng chậm: Áp dụng khi quy mô thị trường hạn chế, sản phẩm đã được biết đến, ít nhạy cảm giá, đe dọa cạnh tranh thấp
Thấp Thâm nhập nhanh: Áp dụng khi thị trường rộng, sản phẩm chưa được biết đến, độ nhạy cảm giá cao, quá trình sản xuất có hiệu quả kinh tế theo quy mô Thâm nhập chậm: Áp dụng khi thị trường rộng, sản phẩm đã được biết đến, độ nhạy cảm giá cao, đe dọa cạnh tranh lớn.

Giai đoạn Phát triển:

 • Cải tiến chất lượng sản phẩm, thêm tính năng mới, cải thiện kiểu dáng.
 • Thêm mẫu mới, tăng độ sâu danh mục sản phẩm (thêm kích cỡ mới, khẩu vị khác…)
 • Tham gia phân khúc thị trường mới
 • Gia tăng độ phủ kênh phân phối và sử dụng các loại kênh khác
 • Thay đổi mục tiêu truyền thông: từ nhận biết và dùng thử sản phẩm sang thích và trung thành với sản phẩm.
 • Giảm giá sản phẩm để thu hút nhóm khách hàng mới (nhóm có độ nhạy cảm về giá cao hơn).

Chiến lược cho giai đoạn Bão hòa (Trưởng thành):

 • Giai đoạn này có 3 khả năng xảy ra:
 • Tăng: tỷ lệ tăng trưởng giảm, không có kênh phân phối mới nào để sử dụng cho sản phẩm
 • Ổn định: doanh thu ổn định, khách hàng tiềm năng đã dùng sản phẩm
 • Giảm: doanh thu giảm, khách hàng chuyển sang dùng sản phẩm khác

Chiến lược cho giai đoạn suy thoái:

 • Thu hoạch vét: cắt giảm chi phí và tìm cách duy trì doanh thu trong một thời gian.
 • Cố gắng bám trụ lại thị trường nếu dự đoán đối thủ sẽ sớm từ bỏ.
Chiến lược cho giai đoạn suy thoái của sản phẩm
Chiến lược cho giai đoạn suy thoái của sản phẩm

Như vậy, bài viết này đã giới thiệu chu kỳ sống của sản phẩm cũng như các chiến lược áp dụng cho từng giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm. Việc hiểu rõ từng giai đoạn chu kỳ sống sẽ giúp người làm Marketing vận dụng hoạt động Marketing sau này về giá, phân phối hay truyền thông được hiệu quả.

Xem thêm: 4 phương pháp định giá và 8 chiến lược định giá trong Marketing

5/5 - (14 bình chọn)

Cong-viec-Marketing