Chick-fil-A Logo PNG

Chick-fil-A Logo PNG – Chick-fil-A là một trong những chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất của Mỹ và lớn nhất chuyên về sandwich gà. Công ty có trụ sở tại College Park, Georgia.

1. Chick-fil-A Logo PNG (2012 – Now)

Chick-fil-A Logo PNG (2012 – Now) 1
Chick-fil-A Logo PNG (2012 – Now)
Chick-fil-A Logo PNG (2012 – Now) 2
Chick-fil-A Logo PNG (2012 – Now)

2. Chick-fil-A Logo PNG (1998 – 2012)

Chick-fil-A Logo PNG (1998 – 2012)
Chick-fil-A Logo PNG (1998 – 2012)

3. Chick-fil-A Logo PNG (1985 – 1998)

Chick-fil-A Logo PNG (1985 – 1998)
Chick-fil-A Logo PNG (1985 – 1998)

4. Chick-fil-A Logo PNG (1975 – 1985)

Chick-fil-A Logo PNG (1975 – 1985)
Chick-fil-A Logo PNG (1975 – 1985)

5. Chick-fil-A Logo PNG (1964 – 1975)

Chick-fil-A Logo PNG (1964 – 1975)
Chick-fil-A Logo PNG (1964 – 1975)

6. Chick-fil-A Logo PNG (1963 – 1964)

Chick-fil-A Logo PNG (1963 – 1964)
Chick-fil-A Logo PNG (1963 – 1964)

7. Chick-fil-A Logo PNG (1960 – 1963)

Chick-fil-A Logo PNG (1960 – 1963)
Chick-fil-A Logo PNG (1960 – 1963)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing