Chevron Logo PNG

Chevron Logo PNG – Chevron Corporation là một tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Mỹ. Một trong những công ty kế thừa của Standard Oil, nó có trụ sở tại San Ramon, California, và hoạt động tại hơn 180 quốc gia. Chevron tham gia vào mọi khía cạnh của ngành công nghiệp dầu khí tự nhiên.

1. Chevron Logo PNG (2006 – Now)

Chevron Logo PNG (2006 – Now) 1
Chevron Logo PNG (2006 – Now)
Chevron Logo PNG (2006 – Now) 2
Chevron Logo PNG (2006 – Now)

2. Chevron Logo PNG (1969 – 2006)

Chevron Logo PNG (1969 – 2006)
Chevron Logo PNG (1969 – 2006)

3. Chevron Logo PNG (1948 – 1969)

Chevron Logo PNG (1948 – 1969)
Chevron Logo PNG (1948 – 1969)
Chevron Logo PNG (1948 – 1969) (2)
Chevron Logo PNG (1948 – 1969)

4. Chevron Logo PNG (1906 – 1948)

Chevron Logo PNG (1906 – 1948)
Chevron Logo PNG (1906 – 1948)

5. Chevron Logo PNG (1879 – 1906)

Chevron Logo PNG (1879 – 1906)
Chevron Logo PNG (1879 – 1906)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing