Chery Logo PNG

Chery Logo PNG – Chery Automobile, thường được gọi đơn giản là Chery, là một doanh nghiệp ô tô thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc. Công ty xuất hiện vào năm 1997 và hiện có một số công ty con được thành lập độc lập hoặc hợp tác với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Trụ sở chính của nó được đặt tại thành phố Wuhu, tỉnh An Huy.

1. Chery Logo PNG (2013 – Now)

Chery Logo PNG 1
Chery Logo PNG (2013 – Now)
Chery Logo PNG 2
Chery Logo PNG (2013 – Now)
Chery Logo PNG 3
Chery Logo PNG (2013 – Now)
Chery Logo PNG 4
Chery Logo PNG (2013 – Now)

2. Chery Logo PNG (1997 – 2013)

Chery Logo PNG (1997 – 2013)
Chery Logo PNG (1997 – 2013)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing