Changan Logo PNG

Changan Logo PNG – Changan hay Changan Automobile Group là công ty lớn thứ ba tại Trung Quốc, thuộc sở hữu nhà nước và là một phần của China South Industries Group. Ngoài ra, công ty còn có hai thương hiệu là Chang’an và Chana. Công ty cũng sở hữu một liên doanh với JMCG (Jiangling Motor Corporation Group).

1. Changan Logo PNG (2020 – Now)

Changan Logo PNG 1
Changan Logo PNG (2020 – Now)
Changan Logo PNG 2
Changan Logo PNG (2020 – Now)
Changan Logo PNG 3
Changan Logo PNG (2020 – Now)
Changan Logo PNG 4
Changan Logo PNG (2020 – Now)

2. Changan Logo PNG (2010 – 2020)

Changan Logo PNG (2010 – 2020)
Changan Logo PNG (2010 – 2020)

3. Changan Logo PNG (1998 – 2010)

Changan Logo PNG (1998 – 2010)
Changan Logo PNG (1998 – 2010)

4. Changan Logo PNG (1957 – 1998)

Changan Logo PNG (1957 – 1998)
Changan Logo PNG (1957 – 1998)

Brade Mar


Cong-viec-Marketing