Caterpillar Logo PNG

Caterpillar Logo PNG – Caterpillar Inc. (thường được rút ngắn thành CAT) là một tập đoàn của Mỹ chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, Marketing và bán máy móc, động cơ, sản phẩm tài chính và bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới đại lý trên toàn thế giới. Đây là nhà sản xuất thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới.

1. Caterpillar Logo PNG (1989 – Now)

Caterpillar Logo PNG (1989 – Now) 1
Caterpillar Logo PNG (1989 – Now)
Caterpillar Logo PNG (1989 – Now) 2
Caterpillar Logo PNG (1989 – Now)
Caterpillar Logo PNG (1989 – Now) 3
Caterpillar Logo PNG (1989 – Now)

2. Caterpillar Logo PNG (1967 – 1989)

Caterpillar Logo PNG (1967 – 1989)
Caterpillar Logo PNG (1967 – 1989)

3. Caterpillar Logo PNG (1957 – 1967)

Caterpillar Logo PNG (1957 – 1967)
Caterpillar Logo PNG (1957 – 1967)

4. Caterpillar Logo PNG (1941 – 1957)

Caterpillar Logo PNG (1941 – 1957)
Caterpillar Logo PNG (1941 – 1957)

5. Caterpillar Logo PNG (1939 – 1941)

Caterpillar Logo PNG (1939 – 1941)
Caterpillar Logo PNG (1939 – 1941)

6. Caterpillar Logo PNG (1932 – 1939)

Caterpillar Logo PNG (1932 – 1939)
Caterpillar Logo PNG (1932 – 1939)

7. Caterpillar Logo PNG (1931 – 1932)

Caterpillar Logo PNG (1931 – 1932)
Caterpillar Logo PNG (1931 – 1932)

8. Caterpillar Logo PNG (1925 – 1931)

Caterpillar Logo PNG (1925 – 1931)
Caterpillar Logo PNG (1925 – 1931)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing