Capital One Logo PNG

Capital One Logo PNG – Capital One Financial Corporation là một ngân hàng của Mỹ chuyên về thẻ tín dụng, cho vay và tài khoản tiết kiệm, có trụ sở tại McLean, Virginia với hoạt động chủ yếu tại Hoa Kỳ.

1. Capital One Logo PNG (2016 – Now)

Capital One Logo PNG (2016 – Now) 1
Capital One Logo PNG (2016 – Now)
Capital One Logo PNG (2016 – Now) 2
Capital One Logo PNG (2016 – Now)

2. Capital One Logo PNG (2008 – 2016)

Capital One Logo PNG (2008 – 2016)
Capital One Logo PNG (2008 – 2016)

3. Capital One Logo PNG (1994 – 2008)

Capital One Logo PNG (1994 – 2008)
Capital One Logo PNG (1994 – 2008)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)