Canva Logo PNG

Canva Logo PNG – Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa của Úc, được sử dụng để tạo ra đồ họa truyền thông xã hội, thuyết trình, áp phích, tài liệu và nội dung trực quan khác. Nền tảng bao gồm các mẫu thiết kế để người dùng sử dụng.

1. Canva Logo PNG (2021 – Now)

Canva Logo PNG (2021 – Now)
Canva Logo PNG (2021 – Now)

2. Canva Logo PNG (2013 – 2021)

Canva Logo PNG (2013 – 2021)
Canva Logo PNG (2013 – 2021)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing