Caixabank Logo PNG

Caixabank Logo PNG – CaixaBank, S.A., trước đây là Criteria CaixaCorp, là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Tây Ban Nha. CaixaBank có trụ sở tại Valencia. Đây là công ty cho vay lớn thứ ba của Tây Ban Nha theo giá trị thị trường, sau Banco Santander và BBVA.

1. Caixabank Logo PNG (2011 – Now)

Caixabank Logo PNG (2011 – Now) 1
Caixabank Logo PNG (2011 – Now)
Caixabank Logo PNG (2011 – Now) 2
Caixabank Logo PNG (2011 – Now)

2. Caixabank Logo PNG (1982 – 2011)

Caixabank Logo PNG (1982 – 2011)
Caixabank Logo PNG (1982 – 2011)

3. Caixabank Logo PNG (1976 – 1982)

Caixabank Logo PNG (1976 – 1982)
Caixabank Logo PNG (1976 – 1982)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)