Burger King Logo PNG

Burger King Logo PNG – Burger King (BK) là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh hamburger đa quốc gia của Mỹ. Đây là chuỗi thức anh nhanh thuộc sở hữu của Restaurant Brands International (công ty cũng sở hữu các chuỗi Tim Hortons, Popeyes và Firehouse Subs).

1. Burger King Logo PNG (2021 – Now)

Burger King Logo PNG (2021 – Now)
Burger King Logo PNG (2021 – Now)

2. Burger King Logo PNG (1999 – 2021)

Burger King Logo PNG (1999 – 2021)
Burger King Logo PNG (1999 – 2021)

3. Burger King Logo PNG (1994 – 1999)

Burger King Logo PNG (1994 – 1999)
Burger King Logo PNG (1994 – 1999)

4. Burger King Logo PNG (1969 – 1994)

Burger King Logo PNG (1969 – 1994)
Burger King Logo PNG (1969 – 1994)

5. Burger King Logo PNG (1957 – 1969)

Burger King Logo PNG (1957 – 1969)
Burger King Logo PNG (1957 – 1969)

6. Burger King Logo PNG (1954 – 1957)

Burger King Logo PNG (1954 – 1957)
Burger King Logo PNG (1954 – 1957)

7. Burger King Logo PNG (1953 – 1954)

Burger King Logo PNG (1953 – 1954)
Burger King Logo PNG (1953 – 1954)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing