BP Logo PNG

BP Logo PNG – BP plc (trước đây là The British Petroleum Company và BP Amoco) là một công ty dầu khí của Anh có trụ sở tại London. Đây là một trong bảy “Kẻ khổng lồ” ngành dầu khí thế giới. BP là một công ty tích hợp theo chiều dọc, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ngành dầu khí, bao gồm thăm dò và khai thác, tinh chế, phân phối và Marketing và kinh doanh.

1. BP Logo PNG (2000 – Now)

BP Logo PNG (2000 – Now) 1
BP Logo PNG (2000 – Now)
BP Logo PNG (2000 – Now) 2
BP Logo PNG (2000 – Now)

2. BP Logo PNG (1989 – 2000)

BP Logo PNG (1989 – 2000)
BP Logo PNG (1989 – 2000)

3. BP Logo PNG (1961 – 1989)

BP Logo PNG (1961 – 1989)
BP Logo PNG (1961 – 1989)

4. BP Logo PNG (1947 – 1961)

BP Logo PNG (1947 – 1961)
BP Logo PNG (1947 – 1961)

5. BP Logo PNG (1930 – 1947)

BP Logo PNG (1930 – 1947)
BP Logo PNG (1930 – 1947)

6. BP Logo PNG (1920 – 1930)

BP Logo PNG (1920 – 1930)
BP Logo PNG (1920 – 1930)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing