BNP Paribas Logo PNG

BNP Paribas Logo PNG – BNP Paribas là một ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính Pháp có trụ sở ở Paris và trụ sở toàn cầu ở Luân Đôn. BNP Paribas được hình thành thông qua việc sáp nhập của Banque Nationale de Paris và Paribas năm 2000. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất trên thế giới.

1. BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now)

BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now) 1
BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now)
BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now) 2
BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now)
BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now) 3
BNP Paribas Logo PNG (2009 – Now)

2. BNP Paribas Logo PNG (2007 – 2009)

BNP Paribas Logo PNG (2007 – 2009)
BNP Paribas Logo PNG (2007 – 2009)

3. BNP Paribas Logo PNG (2000 – 2007)

BNP Paribas Logo PNG (2000 – 2007)
BNP Paribas Logo PNG (2000 – 2007)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)