Benelli Logo PNG

Benelli Logo PNG – Benelli Q.J. là một công ty Ý, chuyên sản xuất xe máy và xe tay ga. Từ năm 2005, Benelli thuộc sở hữu của Qianjiang Motorcycle, một công ty Trung Quốc thuộc sở hữu của Geely Holding Group. Được thành lập vào năm 1911 tại Pesaro, Benelli là công ty xe máy lâu đời thứ hai của Ý vẫn còn hoạt động. Các hoạt động thiết kế, phát triển và Marketing được thực hiện tại trụ sở Benelli QJ ở Pesaro, Ý, phối hợp với công ty mẹ của Wenling China, nơi sản xuất xe máy.

1. Benelli Logo PNG (1995 – Now)

Benelli Logo PNG (1995 – Now) 1
Benelli Logo PNG (1995 – Now)
Benelli Logo PNG (1995 – Now) 2
Benelli Logo PNG (1995 – Now)
Benelli Logo PNG (1995 – Now) 3
Benelli Logo PNG (1995 – Now)

2. Benelli Logo PNG (1972 – 1995)

Benelli Logo PNG (1972 – 1995)
Benelli Logo PNG (1972 – 1995)

3. Benelli Logo PNG (1951 – 1972)

Benelli Logo PNG (1951 – 1972)
Benelli Logo PNG (1951 – 1972)

4. Benelli Logo PNG (1932 – 1951)

Benelli Logo PNG (1932 – 1951)
Benelli Logo PNG (1932 – 1951)

5. Benelli Logo PNG (1925 – 1932)

Benelli Logo PNG (1925 – 1932)
Benelli Logo PNG (1925 – 1932)

6. Benelli Logo PNG (1911 – 1925)

Benelli Logo PNG (1911 – 1925)
Benelli Logo PNG (1911 – 1925)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing