Baskin Robbins Logo PNG

Baskin Robbins Logo PNG – Baskin-Robbins là một chuỗi nhà hàng kem và bánh đa quốc gia của Mỹ thuộc sở hữu của Inspire Brands. Có trụ sở tại Canton, Massachusetts, Baskin-Robbins được thành lập vào năm 1945 bởi Burt Baskin và Irv Robbins. Baskin Robbins tuyên bố là chuỗi cửa hàng kem lớn nhất thế giới, với hơn 8,000 địa điểm.

1. Baskin Robbins Logo PNG (2022 – Now)

Baskin Robbins Logo PNG (2022 – Now)
Baskin Robbins Logo PNG (2022 – Now)

2. Baskin Robbins Logo PNG (2020 – 2022)

Baskin Robbins Logo PNG (2020 – 2022)
Baskin Robbins Logo PNG (2020 – 2022)

3. Baskin Robbins Logo PNG (2006 – 2020)

Baskin Robbins Logo PNG (2006 – 2020)
Baskin Robbins Logo PNG (2006 – 2020)

4. Baskin Robbins Logo PNG (1991 – 2006)

Baskin Robbins Logo PNG (1991 – 2006)
Baskin Robbins Logo PNG (1991 – 2006)

5. Baskin Robbins Logo PNG (1947 – 1991)

Baskin Robbins Logo PNG (1947 – 1991)
Baskin Robbins Logo PNG (1947 – 1991)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing