Barclays Logo PNG

Barclays Logo PNG – Barclays là một công ty của Anh quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. Nó là một tổ chức công ty được niêm yết ở Luân Đôn và ở thị trường chứng khoán New York, và cũng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cho đến năm 2008. Nó cũng là một thành phần của Chỉ số FTSE 100.

1. Barclays Logo PNG (2002 – Now)

Barclays Logo PNG (2002 – Now) 1
Barclays Logo PNG (2002 – Now)
Barclays Logo PNG (2002 – Now) 2
Barclays Logo PNG (2002 – Now)
Barclays Logo PNG (2002 – Now) 3
Barclays Logo PNG (2002 – Now)

2. Barclays Logo PNG (1999 – 2002)

Barclays Logo PNG (1999 – 2002)
Barclays Logo PNG (1999 – 2002)

3. Barclays Logo PNG (1970 – 1999)

Barclays Logo PNG (1970 – 1999)
Barclays Logo PNG (1970 – 1999)

4. Barclays Logo PNG (1968 – 1970)

Barclays Logo PNG (1968 – 1970)
Barclays Logo PNG (1968 – 1970)

5. Barclays Logo PNG (1960s – 1970)

Barclays Logo PNG (1960s – 1970)
Barclays Logo PNG (1960s – 1970)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)