AXA Logo PNG

AXA Logo PNG – AXA là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp có trụ sở tại quận 8 của Paris, tham gia bảo hiểm toàn cầu, quản lý đầu tư và các dịch vụ tài chính khác. Tập đoàn AXA hoạt động chủ yếu ở Tây Âu, Bắc Mỹ, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông, Châu Phi.

1. AXA Logo PNG (1994 – Now)

AXA Logo PNG (1994 – Now) 1
AXA Logo PNG (1994 – Now)
AXA Logo PNG (1994 – Now) 2
AXA Logo PNG (1994 – Now)
AXA Logo PNG (1994 – Now) 3
AXA Logo PNG (1994 – Now)

2. AXA Logo PNG (1985 – 1994)

AXA Logo PNG (1985 – 1994)
AXA Logo PNG (1985 – 1994)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)