Aston Martin Logo PNG

Aston Martin Logo PNG – Aston Martin là thương hiệu xe cao cấp kết hợp sự sang trọng, tinh tế, tốc độ và chất lượng. Lịch sử của công ty bắt đầu vào năm 1913, khi Lionel Martin, một người đam mê đua xe, quyết định chế tạo chiếc xe của mình. Cùng với Robert Bamford, họ thành lập công ty Bamford & Martin, tham gia vào việc sản xuất và bán xe hơi. Chiếc xe đua Aston Martin đầu tiên xuất hiện vào năm 1915.

1. Aston Martin Logo PNG (2021 – Now)

Aston Martin Logo PNG 3
Aston Martin Logo PNG (2021 – Now)
Aston Martin Logo PNG 2
Aston Martin Logo PNG (2021 – Now)
Aston Martin Logo PNG 1
Aston Martin Logo PNG (2021 – Now)

2. Aston Martin Logo PNG (2003 – 2021)

Aston Martin Logo PNG (2003 – 2021)
Aston Martin Logo PNG (2003 – 2021)

3. Aston Martin Logo PNG (1984 – 2003)

Aston Martin Logo PNG (1984 – 2003)
Aston Martin Logo PNG (1984 – 2003)

4. Aston Martin Logo PNG (1972 – 1984)

Aston Martin Logo PNG (1972 – 1984)
Aston Martin Logo PNG (1972 – 1984)

5. Aston Martin Logo PNG (1971 – 1972)

Aston Martin Logo PNG (1971 – 1972)
Aston Martin Logo PNG (1971 – 1972)

6. Aston Martin Logo PNG (1950 – 1971)

Aston Martin Logo PNG (1950 – 1971)
Aston Martin Logo PNG (1950 – 1971)

7. Aston Martin Logo PNG (1939 – 1950)

Aston Martin Logo PNG (1939 – 1950)
Aston Martin Logo PNG (1939 – 1950)

8. Aston Martin Logo PNG (1932 – 1939)

Aston Martin Logo PNG (1932 – 1939)
Aston Martin Logo PNG (1932 – 1939)

9. Aston Martin Logo PNG (1930 – 1932)

Aston Martin Logo PNG (1930 – 1932)
Aston Martin Logo PNG (1930 – 1932)

10. Aston Martin Logo PNG (1927 – 1930)

Aston Martin Logo PNG (1927 – 1930)
Aston Martin Logo PNG (1927 – 1930)

11. Aston Martin Logo PNG (1921 – 1926)

Aston Martin Logo PNG (1921 – 1926)
Aston Martin Logo PNG (1921 – 1926)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing