Arby’s Logo PNG

Arby’s Logo PNG – Arby’s là một chuỗi nhà hàng sandwich thức ăn nhanh của Mỹ, là chuỗi thức ăn nhanh lớn thứ ba về doanh thu. Vào tháng 10 năm 2017, Food & Wine đã gọi Arby là “chuỗi sandwich lớn thứ hai của Mỹ (sau Subway)”.

1. Arby’s Logo PNG (2013 – Now)

Arby’s Logo PNG (2013 – Now) 1
Arby’s Logo PNG (2013 – Now)
Arby’s Logo PNG (2013 – Now) 2
Arby’s Logo PNG (2013 – Now)
Arby’s Logo PNG (2013 – Now) 3
Arby’s Logo PNG (2013 – Now)

2. Arby’s Logo PNG (2012 – 2013)

Arby’s Logo PNG (2012 – 2013)
Arby’s Logo PNG (2012 – 2013)

3. Arby’s Logo PNG (1975 – 2012)

Arby’s Logo PNG (1975 – 2012)
Arby’s Logo PNG (1975 – 2012)

4. Arby’s Logo PNG (1964 – 1976)

Arby’s Logo PNG (1964 – 1976)
Arby’s Logo PNG (1964 – 1976)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing