ANZ Logo PNG

ANZ Logo PNG – Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Úc có trụ sở chính tại Melbourne. Đây là ngân hàng lớn thứ hai của Úc về tài sản và ngân hàng lớn thứ ba về vốn hóa thị trường.

1. ANZ Logo PNG (2009 – Now)

ANZ Logo PNG (2009 – Now) 1
ANZ Logo PNG (2009 – Now)
ANZ Logo PNG (2009 – Now) 2
ANZ Logo PNG (2009 – Now)

2. ANZ Logo PNG (2001 – 2009)

ANZ Logo PNG (2001 – 2009)
ANZ Logo PNG (2001 – 2009)

3. ANZ Logo PNG (1988 – 2001)

ANZ Logo PNG (1988 – 2001)
ANZ Logo PNG (1988 – 2001)

4. ANZ Logo PNG (1970 – 1988)

ANZ Logo PNG (1970 – 1988)
ANZ Logo PNG (1970 – 1988)

5. ANZ Logo PNG (1951 – 1970)

ANZ Logo PNG (1951 – 1970)
ANZ Logo PNG (1951 – 1970)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)