Amazon Logo PNG

Amazon Logo PNG – Amazon.com, Inc. là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia, một trong 5 công ty ngành công nghệ thông tin nằm trong nhóm Big Five, bên cạnh Google (Alphabet), Apple, Meta (Facebook) và Microsoft.

1. Amazon Logo PNG (2000 – Now)

Amazon Logo PNG (2000 – Now)
Amazon Logo PNG (2000 – Now)

2. Amazon Logo PNG (1998 – 2000)

Amazon Logo PNG (1998 – 2000)
Amazon Logo PNG (1998 – 2000)

3. Amazon Logo PNG (1998)

Amazon Logo PNG (1998) 1
Amazon Logo PNG (1998)
Amazon Logo PNG (1998) 2
Amazon Logo PNG (1998)

4. Amazon Logo PNG (1997 – 1998)

Amazon Logo PNG (1997 – 1998)
Amazon Logo PNG (1997 – 1998)

5. Amazon Logo PNG (1995 – 1997)

Amazon Logo PNG (1995 – 1997)
Amazon Logo PNG (1995 – 1997)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)