Air Canada Logo PNG

Air Canada Logo PNG – Air Canada là hãng hàng không quốc gia và hãng hàng không lớn nhất của Canada theo quy mô đội bay và hành khách vận chuyển. Air Canada duy trì trụ sở chính tại Saint-Laurent, Montreal, Quebec. Hãng hàng không được thành lập vào năm 1937.

1. Air Canada Logo PNG (2017 – Now)

Air Canada Logo PNG (2017 – Now) 1
Air Canada Logo PNG (2017 – Now)
Air Canada Logo PNG (2017 – Now) 2
Air Canada Logo PNG (2017 – Now)
Air Canada Logo PNG (2017 – Now) 3
Air Canada Logo PNG (2017 – Now)
Air Canada Logo PNG (2017 – Now) 4
Air Canada Logo PNG (2017 – Now)

2. Air Canada Logo PNG (2005 – 2017)

Air Canada Logo PNG (2005 – 2017)
Air Canada Logo PNG (2005 – 2017)

3. Air Canada Logo PNG (1994 – 2005)

Air Canada Logo PNG (1994 – 2005)
Air Canada Logo PNG (1994 – 2005)

4. Air Canada Logo PNG (1987 – 1994)

Air Canada Logo PNG (1987 – 1994)
Air Canada Logo PNG (1987 – 1994)

5. Air Canada Logo PNG (1965 – 1987)

Air Canada Logo PNG (1965 – 1987)
Air Canada Logo PNG (1965 – 1987)

6. Air Canada Logo PNG (1945 – 1965)

Air Canada Logo PNG (1945 – 1965)
Air Canada Logo PNG (1945 – 1965)

7. Air Canada Logo PNG (1937 – 1945)

Air Canada Logo PNG (1937 – 1945)
Air Canada Logo PNG (1937 – 1945)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing