Aetna Logo PNG

Aetna Logo PNG – Aetna Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe của Mỹ, bán bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hướng tới người tiêu dùng và các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như y tế, dược phẩm, nha khoa. Kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2018, Aetna trở thành một công ty con của CVS Health.

1. Aetna Logo PNG (2019 – Now)

Aetna Logo PNG (2019 – Now)
Aetna Logo PNG (2019 – Now)

2. Aetna Logo PNG (2012 – 2019)

Aetna Logo PNG (2012 – 2019)
Aetna Logo PNG (2012 – 2019)

3. Aetna Logo PNG (2001 – 2012)

Aetna Logo PNG (2001 – 2012)
Aetna Logo PNG (2001 – 2012)

4. Aetna Logo PNG (1996 – 2001)

Aetna Logo PNG (1996 – 2001)
Aetna Logo PNG (1996 – 2001)

5. Aetna Logo PNG (1989 – 1996)

Aetna Logo PNG (1989 – 1996)
Aetna Logo PNG (1989 – 1996)

6. Aetna Logo PNG (1965 – 1989)

Aetna Logo PNG (1965 – 1989)
Aetna Logo PNG (1965 – 1989)

7. Aetna Logo PNG (1908 – 1965) 

Aetna Logo PNG (1908 – 1965)
Aetna Logo PNG (1908 – 1965)

8. Aetna Logo PNG (1853 – 1908)

Aetna Logo PNG (1853 – 1908)
Aetna Logo PNG (1853 – 1908)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing