AEON Logo PNG

AEON Logo PNG – ÆON Co., Ltd., thường được viết tắt là AEON Co., Ltd., là một công ty đa quốc gia của Nhật Bản và là nhà bán lẻ lớn nhất ở Châu Á.

Truy cập thư viện Logo PNG

1. Giới thiệu về AEON

  • Công ty: AEON Co., Ltd.
  • Thành lập: 1785
  • Trụ sở: ÆON Tower, Mihama-ku, Chiba, Nhật Bản
  • Ngành công nghiệp: Bán lẻ
  • Các thương hiệu: AEON, Ministop
  • Websitehttps://www.aeon.info/en/
  • Tìm hiểu thêm các công ty và thương hiệu khác tại đâyNetwork | Brade Mar

ÆON Co., Ltd., thường được viết tắt là AEON Co., Ltd., là một công ty đa quốc gia của Nhật Bản thuộc AEON Group. Công ty có trụ sở chính tại Mihama-ku, Chiba, Nhật Bản.

AEON điều hành tất cả các Cửa hàng bán lẻ AEON (trước đây gọi là siêu thị JUSCO) trực tiếp tại Nhật Bản. Trong khi đó, AEON CO. (M) BHD điều hành tất cả các Cửa hàng Bán lẻ AEON trực tiếp tại Malaysia.

AEON là nhà bán lẻ lớn nhất ở Châu Á. AEON có một mạng lưới bán lẻ bao gồm khoảng 300 công ty con hợp nhất và 26 công ty liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu. Các cửa hàng này bao gồm từ cửa hàng tiện lợi Ministop, siêu thị đến trung tâm mua sắm và cửa hàng chuyên doanh, bao gồm cả việc sở hữu chuỗi Talbots của Mỹ. AEON là nhà phát triển và điều hành trung tâm mua sắm lớn nhất Nhật Bản.

2. AEON Logo PNG

AEON Logo PNG
AEON Logo PNG

Brade Mar

5/5 - (5 bình chọn)

Cong-viec-Marketing