Abarth Logo PNG

Abarth Logo PNG – Abarth là một thương hiệu xe hơi của Ý và là một bộ phận hiện thuộc sở hữu của Stellantis. Thương hiệu lần đầu xuất hiện vào năm 1949. Trụ sở chính được đặt tại thành phố Turin (Ý). Người sáng lập là Carlo Abarth (người đã đặt tên cho thương hiệu).

1. Abarth Logo PNG (2007 – Now)

Abarth Logo PNG 1
Abarth Logo PNG (2007 – Now)
Abarth Logo PNG 2
Abarth Logo PNG (2007 – Now)
Abarth Logo PNG 3
Abarth Logo PNG (2007 – Now)
Abarth Logo PNG 4
Abarth Logo PNG (2007 – Now)

2. Abarth Logo PNG (1969 – 2007)

Abarth Logo PNG (1969 – 2007)
Abarth Logo PNG (1969 – 2007)

3. Abarth Logo PNG (1961 – 1969)

Abarth Logo PNG (1961 – 1969)
Abarth Logo PNG (1961 – 1969)

4. Abarth Logo PNG (1954 – 1961)

Abarth Logo PNG (1954 – 1961)
Abarth Logo PNG (1954 – 1961)

5. Abarth Logo PNG (1949 – 1954)

Abarth Logo PNG (1949 – 1954)
Abarth Logo PNG (1949 – 1954)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing